کاربرد کابل نسوز درصنایع چوبی و کاغذی

تجهیزات پیشرفته زیادی در حوزه اتوماسیون و ابزار دقیق در این صنایع وجود دارد که برای انتقال اطلاعات بین این تجهیزات از کابلهای کنترل و ابزار دقیق در سایز های مختلف استفاده میشود

 Pulp_Paper_PHP3048010  schaeferrolls-8