صنایع شیمیایی و پتروشیمی

 

در این نوع محیط ها بدلیل وجود انواع ترکیبات شیمیائی و برای به حد اقل رساندن احتمال بروز هر نوع حادثه از کابلهای مقاوم در برابر ترکیبات شیمیائی و کابلهای زره دار در اغلب محیط های این صنعت استفاده میشود

Singapore_Metallocene_Elastomers_unit

 

Fotolia_3797697_L