صنایع غذایی و دارویی

با توسعه روز افزون و حجم وسیع تولید ، خط تولید در کارخانجات غذائی و داروئی کاملا خودکار بوده  و در سیستم اتوماسیون این صنایع کابل پروفیباس کاربرد زیادی دارد.

 Food_And_Beverage_Pumps  food-industry1