کابل کشتی

213784721_5c2e85ce3e_o

 

در کشتی های باری و مسافربری کابل ها برای مصارف قدرت ،کنترلی، ابزار دقیق و ارتباطی استفاده می گردند .کابلهای مذکوربا ویژگی هایی نظیر ضد آتش ،کم دود ،هالوژن فری و غیره عرضه میگردند 
زره کابل برای مقابله در برابر نیروهای مکانیکی خارجی بکار میرود.
نوع شیلد امکان استفاده به عنوان ارت و یا اسکرین را دارد
جهت مصارف ابزاردقیق شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید همچنین شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد
 
 
استاندارد : IEC60092