نفت و گاز

در فرایند استخراج، پالایش و پخش با توجه به شرایط محیطی از کابلهای حفاری و ابزار دقیق با ویژگی مقاوم در برابر ترکیبات نفتی استفاده می شود.

gas-pipes

 

 Oil-Refinery-  Oil-Platform---1