کابل سکوی حفاری

 

Oil Platform - 1

سکو به سازه های بسیار بزرگی گفته میشود  که جهت نصب تجهیزات حفاری چاه های نفت و یا استخراج گاز طبیعی ساخته میشوند. سکو های حفاری میتوانند روی خشکی و ثابت باشند و یا به دور از ساحل بنا شوند. اصطلاح چاه نفت به تجهیزاتی گفته میشود که جهت نفوذ به درون سطح زمین برای استخراج استفاده میشوند.
از این سازه ها نه تنها برای اکتشاف ذخایر نفتی بلکه برای حفر سوراخهایی جهت استخراج این ذخایر نیز استفاده میشوند. معمولا پس از اینکه عملیات حفاری به پایان رسید، دکل حفاری از محل چاه جمع شده و دکل کوچکتری جهت عملیات استخراج ته محل چاه منتقل میشود.
در سازه سکو ها یکی از مهمترین تجهیزات کابلها هستند که توان الکتریکی و سیگنالهای کنترلی را برای موتورها فراهم میکنند. این کابلها باید خصوصیات خاصی مانند انعطاف پذیری، مقاومت در برابر گل و لای خورنده حفاری، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، مقاومت در برابر مشتقات نفتی، توان تحمل فشار بالا در برابر گازها و بخارات پرفشار، مقاومت در برابر رطوبت و تابش آفتاب و تغییرات شدید حرارتی باشند و همچنین باید ضد حریق نیز باشند