تاریخچه اولین سیستم اعلام حریق

تاریخچه اولین سیستم اعلام حریق در این مطلب معرفی شده است. در این مطل ب می توانید از تاریخجه کابل اعلام حریق اطلاعات مفیدی را بدست آورید

 

اولین شهر که شروع به ساخت اولین سیستم اعلام حریق کرد، شهر نیویوذک بود که در سال 1847 میلادی ، توسط یک خط تلگراف ، که با انتصاب تیر در زمین برای ارتباط برقرار کردن ، اعلام حریق از شهرداری به پایگاه های آتش نشانی اطراف . گسترش زنگ های ناقوسی مختلف صورت گرفت و این سیستم شروع به کار کرد.

استانداردهای سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق استاندارد های گوناگون با تعاریف و کاربرد های متفاوتی دارد که در اینجا به نام چند مورد از آنها اکتفا میکنیم:UL ،  LPCB، EVPU ،  EN-54،  NFPA72، BS5839

در آمدی بر سیستم های اعلام حریق

در عصر معاصر و سالهای اخیر از سیستم های اعلام حریق استفاده گسترده ای در همه ی بخش های صنعت، حمل و نقل ، تکنولوژی، ساختمانی، انرژی، و هرگونه ساختمان اداری یا تجاری و حتی مسکونی میشود.

این سیستم ها در هنگام حریق میتوانند هشدار دهنده خوبی برای جلوگیری از آتش سوزی و به حداقل رساندن هرگونه صدمات جانی به اعضای آن محیط مربوطه واقع شوند. این سیستم ها به دو نوع : سیستم های اعلام حریق عادی ، و سیستم های اعلام حریق هوشمند تقسیم می شوند. نکته قابل توجه که در سیستم های هوشمند وجود دارد، این است که این سیستم ها دارای قسمت هایی اند که می توان به آن اشاره کرد و آدرس پذیر است . به این معنی که نه تنها به وسیله آن میتوان حریق را شناسایی کرد بلکه حتی میتوان آن عنصر که مسبب اصلی آتش سوزی شده است را شناسایی کرد.